Kā atbalstīt?

“Ir katram roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu iet!”

-Rainis

MOVEMBER TRIATLONS

Piesaki savas komandas dalību ikgadējam labdarības Movember Triatlonam, kur dalības maksa aiziet fonda darbībai, vai izaicini Movember Latvija komandu uz individuālu spēli. Komandā 5 dalībnieki, dažādas disciplīnas galda spēlēs.

ZE Movember LAGER alus

Iegādājies Ze Movember LAGER alu savam korporatīvajam pasākumam, draugiem vai komandas biedriem, daļa no summas nonāk fonda Movember Latvija darbības turpināšanai.

Lekcija par vīriešu veselību

Piesakies lekcijai par vīrieša veselību, kur Fonds Movember Latvija sadarbībā ar ārstiem sniedz ieskatu kā vīrietim rūpēties par savu veselību un kam pievērst pastiprinātu uzmanību dažādos vecuma posmos.
Pasākums grupai no 10 cilvēkiem.

Vīrieša veselība un sports

Lekcija par vīriešu veselību + 1h sporta nodarbība ar divkārtēju pasaules čempionu, spēkavīru Daini Zāģeri un lekcija par veselīgu uzturu. Pasākums grupai no 10 -20 cilvēkiem.

Nodokļu atlaides ziedotājiem

Nodokļu reformas ietvaros veiktās izmaiņas ar 2018. gada 1. janvāri paredz konceptuāli jaunu uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksāšanas kārtību. Turpmāk UIN likme būs 20 %, taču tā būs jāmaksā tikai no tās peļņas daļas, kas tiks sadalīta vai izmaksāta dividendēs, vai arī izlietota tādiem mērķiem, kas tieši nav saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību, savukārt reinvestētajai peļņai  UIN vairs netiks piemērots. Turpmāk vairs nebūs jāveic arī UIN avansa maksājumi.

(Informācija ņemta no Valsts ieņēmumu dienesta informatīvajām publikācijām, https://www.vid.gov.lv/)

 

ZIEDOT FONDAM

“Fonds Movember Latvija” ir sabiedriskā labuma organizācija, kas piesaista finansiālos līdzekļus no individuāliem ziedotājiem, uzņēmumiem, valsts un citiem avotiem, garantējot likumā noteiktās ienākumu nodokļa atlaides. Finansiālais atbalsts tiek sniegts sociāli mazaizsargātām personu grupām veselības aprūpes, izglītības un sociālajā jomā.

Fonds Movember Latvija

 Reģistrācijas Nr. 40008286579

 Adrese: Ambrakas iela 1-4, Valdemārpils

Talsu novads, Latvija, (juridiskā)

Matīsa iela 8, Rīga (faktiskā)

 Bankas nosaukums: SWEDBANK

Konta numurs: LV96HABA0551047359218

SWIFT: HABALV22