Sazinies ar mums !

Sazinies ar mums un mēs noteikti teiksim jā!

Kontakti

Address​

Matīsa iela 8, Rīga

Email Us

helmuts.bekis@gmail.com

Call Us

+371 25606114

Fonds Movember Latvija ir sabiedriskā labuma organizācija, kas specializējas prostatas vēža pacientu interešu aizstāvībā un vīriešu veselības veicināšanu Latvijā. Fonds savu pamatdarbību īsteno sekojošos punktos:

Sabiedrības veselības veicināšana un profilakse:

 1. Informēt Latvijas vīriešus par veselīga dzīvesveida nepieciešamību.
 2. Sagatavot informatīvos materiālus un dažādus izdevumus par vispārēju vīrieša fiziskās veselības iespējamo profilaksi konsultējoties ar nozares vadošajiem ārstiem un veselības speciālistiem.
 3. Informēt vīriešus par dažādu saslimšanu (t.sk. onkoloģisko, kardiovaskulāro, endokrīno u.c. slimību) riska faktoriem un iespējām tos mazināt.
 4. Sadarbojoties ar valsts institūcijām informatīvo veselības kampaņu izstrādē un realizēšanā.
 5. Sadarboties ar profesionālām ārstu asociācijām efektīvu vīriešu veselības veicināšanas un slimību profilakses kampaņu izstrādē un realizācijā.

Agrīnā diagnostika:

 1. Atbalstīt, izglītot un informēt vīriešus par agrīnās diagnostikas iespējām uro-onkoloģisko slimību gadījumā;
 2. Sadarbībā ar valsts institūcijām un profesionālām organizācijām veicināt kvalitatīvu veselības pakalpojumu pieejamību vīriešu pacientiem.

Prostatas vēža pacientu atbalsts:

 1. Aizstāvēt prostatas vēža pacientu intereses, tiesības un vajadzības;
 2. Pārstāvēt prostatas vēža pacientus dažādos līmeņos; starptautiskajā, nacionālajā un reģionālajā, un risināt ar prostatas vēzi saistītus jautājumus dažādās jomās: medicīnas, sociālajā, ekonomiskajā, juridiskajā, zinātniskajā un citās;
 3. Atbalstīt, izglītot un informēt prostatas vēža pacientus un viņu tuviniekus;
 4. Veicināt vienlīdzīgu pieeju prostatas vēža agrīnai diagnostikai un efektīvai, starptautiskām vadlīnijām atbilstošai ārstēšanai;
 5. Sadarboties ar Eiropas prostatas pacientu tīklu un citām starptautiskām un nacionālām pacientu organizacijām;
 6. Izglītot un informēt sabiedrību prostatas vēža un tās risku faktoru, agrīnās diagnostikas nozīmes un ārstēšanas iespēju jomā; 7. Sagatavot informatīvos materiālus un dažādus izdevumus par prostatas vēzi – profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu;
 7. Sekmēt prostatas vēža pētniecību Latvijā;

“Fonds Movember Latvija” savas darbības īstenošanai piesaista finansiālos līdzekļus no individuāliem ziedotājiem, uzņēmumiem, valsts un citiem avotiem, garantējot likumā noteiktās ienākumu nodokļa atlaides. Finansiālais atbalsts tiek sniegts sociāli mazaizsargātām personu grupām veselības aprūpes, izglītības un sociālajā jomā